Academie voor Mediumschap.

  
3-Jarige Opleiding Mediumschap

De Engelse SNU -training and awards - opleiding is een professionele opleiding, die een standaard neerzet welke Europees erkend is. Deze berust op een lange traditie en deskundigheid en zal een norm worden binnen de E.E.G. Ze is daarmee uniek in de wereld, omdat ze daadwerkelijk opleidingen verzorgt tot medium met hoge, maar gerechtvaardigde eisen. Eisen die noodzakelijk zijn, gezien de importantie van dit vak.
Als medium krijg je te maken met cliënten die gebukt gaan onder rouwverwerking of andere persoonlijke problematiek. Men komt bijvoorbeeld bij je om advies over een eventuele echtscheiding, men wil advies over zijn/haar depressie, over seksuele geaardheid of zelfs advies over eventuele voorgenomen euthanasie of suïcide, etc. Mediums werken dus vaak als halve counselers (of ze willen of niet) en doen dus belangrijk psychologisch werk. Maar dat is heel verantwoordelijk werk en daarvoor moet je dus uiterst technisch getraind en geschoold zijn. Je moet ook volgroeid zijn als persoonlijkheid om je met zulke intieme menselijke problemen verantwoord bezig te kunnen houden.
Mediumschap is een uiterst moeilijk en verantwoordelijk beroep: je helpt mensen die met hun problemen bij je komen enerzijds met (mensen) kennis en inzicht dat je dit leven hebt verworven, anderzijds help je door subtiele informatie energie uit de spirituele wereld tot in detail te interpreteren en de vertaalslag te maken naar de client. Als een medium niet hoogstaand getraind is en dus onjuistheden vertelt en die onjuistheden worden geloofd door cliënten als zijnde afkomstig uit de spirituele wereld of uit hun energieveld, kan er grote schade ontstaan bij deze cliënten en kunnen er beslissingen genomen worden door deze cliënten die niet in hun belang zijn.
Een timmerman of metselaar in Nederland wordt 4 jaar getraind en geschoold voordat hij zijn vak gaat uitoefenen. We vinden dat normaal. Zo’n uiterst subtiel en verantwoordelijk beroep als medium vereist uiteraard ook minimaal zo’n opleiding. Dat zal iedereen die hier serieus over nadenkt begrijpen.

Er is in Nederland grote belangstelling ontstaan voor mediums en voor professioneel advies van mediums. Dat is te danken aan mediums als Char en t.v.-programma’s als ‘het zesde zintuig’.
Dit is een positieve ontwikkeling.
Wat we echter op dit moment ook zien, is dat er in Nederland een wildgroei aan het ontstaan is van mensen die zich ‘medium’ noemen nadat ze een workshop over dit onderwerp hebben gevolgd van enkele dagen. De verhalen die ik binnenkrijg over de schade die deze mensen aanrichten bij hun cliënten, de onjuistheden en onwaarheden die deze zogenaamde ‘mediums’ vertellen, is ten hemel schreiend. Dat is niet goed voor de naam van mediumschap en voor de ontwikkeling van mediumschap in Nederland.
Daarom is het noodzakelijk dat er in Nederland meer voorlichting komt over wat de rechten en de plichten van een medium zijn en over wat ‘onzin ’ is dat niets met mediumschap te maken heeft.
Ook dient door deze ontwikkelingen de noodzaak zich steeds meer aan, dat er een goede gedegen opleiding komt voor mediums, met een erkend certificaat en aangesloten bij een beroepsgroep, zodat potentiële cliënten weten, of ze bij een ècht medium een consult krijgen of bij iemand die zich uitgééft als zodanig zonder enige kwalificatie (want het beroep ‘medium’ is een vrij beroep, iedereen die dat leuk vindt kan zich vanaf vandaag ‘medium’ noemen, ook U).

Tot heden toe zijn er slechts 2 Nederlanders door de Engelse SNU gekwalificeerd als docent mediumschap en gekwalificeerd met Certificaten voor privé consulten en demonstraties mediumschap.
En dat is te weinig, gezien de grote en toenemende behoefte aan gekwalificeerde mediums in Nederland.
Vandaar het doel van deze opleiding: Meer gekwalificeerde mediums in Nederland volgens de Engelse norm.
Deze opleiding leid je daar voor op.

De SNU-norm:
Maar wat is die SNU-norm dan? De SNU heeft een comité, "the training and awards" die de standaard neerzet.
Die norm is uitgebreid, maar we kunnen er wel iets over zeggen:
- Bijv.: een medium moet in staat zijn in een groep van 100 mensen rechtstreeks naar de juiste ontvanger te gaan en 90% van wat dat medium vervolgens zegt over het contact uit de spirituele wereld, moet bewijsbaar juist zijn en dus direct herkend en erkend worden (en dat wordt ter plekke getoetst door ten minste 3 onafhankelijke SNU-gediplomeerde examinatoren). Het betreffende medium moet vervolgens in staat zijn deze standaard tenminste 20 keer bij verschillende gelegenheden waar te kunnen maken, waarbij hij/zij 3 keer -op niet te voren aangekondigde momenten- geëxamineerd wordt.
En zo zijn er nog meer normen, maar allen op dit niveau: concreet, helder voor iedereen en vooral: bewijsbaar.
Deze norm is het eindresultaat. De Academie voor Mediumschap brengt je zo ver mogelijk op deze weg, zodat je uiteindelijk makkelijk kunt instromen in de Engelse trainingen die vooraf gaan aan de SNU-certificering m.b.t. ‘demonstrating’ en ‘public speaking’ en de T.T.C. (de ‘tutor’-training).  

Doelstelling: In februari 2008 startte er voor het eerst in Nederland een 3-jarige opleiding tot medium. Doel van deze opleiding is om mensen in Nederland die aanleg hebben om mediumschap als beroep te gaan uitoefenen, een niveau van training aan te bieden dat hoog genoeg is om toegelaten te worden tot Engelse SNU training and awards - Certificaten. SNU betekent: Spiritualists National Union. De Engelse SNU training and awards-Certificaten wordt dus de norm voor deze opleiding. 

Laatste Nieuws:

Ontdek de Spirit In jeZelf:
Is ‘gelukkig zijn’ of ‘vrij zijn’ hetzelfde?
Deze dag is een uitnodiging om te ontdekken via een ervaring Wie of Wat je werkelijk bent. De Spirit in jeZelf is een natuurlijke staat van Zijn. In het leven geven we de minste aandacht aan Wie we Zijn. De meeste aandacht gaat naar de mind, je gedachten. Deze dag laat je ervaren dat je geen slaaf van je gedachten hoeft te zijn. Je gedachten zijn niet de baas. We gaan op zoek naar de oorsprong van de geest, het denken. Je krijgt duidelijkheid in je denken en vele tips om de rust in het hoofd te vinden, om gelukkig te zijn, niet voor even maar voor altijd, om vrij te zijn, elke dag, elk moment!
Deze dag is voor iedereen toegankelijk.
Datum: zondag 7 oktober.

‘Mediumschap, een Geschenk uit de Hemel’ is het standaardboek over het vák ‘mediumschap’. In het boek worden de theoretische achtergronden, de didactiek, de psychologie en de ethiek van dit beroep uitgebreid behandeld, maar er wordt ook diep ingegaan op de vele verschillende vormen van mediumschap. Auteurs: José Gosschalk en Karel Besseling. Prijs: € 23,50. Bestellen: stuur een mailtje.

Er zijn tv opnames geweest met José. De 2 filmpjes zijn op de site geplaatst onder het kopje Video.


Meditatie cursussen. Bij de Agenda en Workshops vind je informatie hierover.

Het Engelse medium Scott Milligan is gespecialiseerd in Fysiek mediumschap en Healing mediumschap. De data voor 2019 staan op de site onder ‘agenda‘.


De nieuwe data 2019 voor korte cursussen staan op de site vermeld onder: "Agenda"


Academie voor Mediumschap     

De Academie verzorgt een 3-Jarige Opleiding Mediumschap. 

Voor het eerst in Nederland is er in 2008 een 3-jarige Opleiding om je als medium te ontwikkelen gestart. Als docent aan het Arthur Findlay College te Stansted, Engeland, zal ik de criteria die we op de College hanteren toepassen in de Opleiding. 

Privé consulten: Wil je een privé consult van Karel Besseling, ga dan naar www.karelbesseling.nl  of karel@karelbesseling.nl


 

De structuur en kosten van de opleiding:

Deze opleiding is 3-jarig. In die 3 jaar wordt je op basaal niveau opgeleid tot medium, zodat je voldoet aan de toelatingseisen die de Engelse training and awards vraagt als je in Stansted een Certificaat wilt gaan behalen in de toekomst.
Er is nog een 4e jaar, maar dat wordt een docentenopleiding, een didactiekopleiding. Dit jaar is alleen mogelijk wanneer je daar aan toe bent.
In dat jaar wordt jou dus geleerd hoe je het vak medium onderricht aan andere en potentiële mediums.
Dat jaar staat los van deze 3-jarige opleiding, omdat je eerst enkele jaren ervaring moet hebben als praktiserend medium om aan de docentenopleiding te kunnen meedoen. Je wordt voor het 4e jaar uitgenodigd.

Het eerste jaar, het basisjaar, bestaat uit 11 lesdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Dit is het basisjaar, waarin de grondbeginselen voor mediumschap zoals psychometreren, psychic readen / aura lezen en een mediamiek contact maken zullen worden beoefend.
Ik geef deze opleidingsdagen samen met Karel Besseling. We werken met redelijk grote groepen studenten, omdat je dan niet snel 'uitgekeken' raakt op je medestudenten (omdat je al veel informatie over hen of over personen rondom hen die overleden zijn, weet). Hierdoor kunnen we de groep vaak in tweetallen delen om een oefening te doen. We hebben de beschikking over twee aparte ruimten om in te werken. We doen dezelfde oefening dan meestal twee keer zodat beide docenten zicht hebben op je werk.
Het vak psychologie wordt hoofdzakelijk door Karel gegeven. Karel werkt als medium en is gespecialiseerd in vakken zoals Psychologie en meditatie. www.karelbesseling.nl

Het tweede en derde jaar zijn jaren waarin er verdieping plaatsvindt van je mediamieke kwaliteiten. In deze jaren word je getraind in de finesses van het vak met betrekking tot privé consulten en krijg je veel aandacht in de demonstratie technieken om uiteindelijk voor een groepje mensen korte contacten te kunnen maken (in huiskamers en/of zalen).
In deze jaren wordt je echter ook diepgaand getraind als persoonlijkheid, wat inhoudt dat je jezelf diepgaand psychologisch gaat analyseren, dat je inzicht krijgt in de psychologische structuur van je toekomstige cliënten, dat je counseling technieken leert en verantwoord leert omgaan met elk denkbaar probleem dat je in psychic en/of mediamieke consulten kunt tegenkomen.
Daarnaast komen er vakken aan de orde zoals: filosofie, geïnspireerd spreken, de techniek van het welluidend spreken en andere door Engeland vereiste kwaliteiten en technieken.
Er worden in deze twee jaar ook diverse boeken over mediumschap en over de andere vakken bestudeerd.
De opleiding voor zowel het 2e als 3e jaar bestaat uit 11 lesdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur en uit een jaarlijkse 5-daagse interne training in Kasteel de Berckt te Baarlo, waar er dus ook door Engelse docenten gekeken wordt naar jou groei als medium.
De kosten per opleidingsjaar zijn € 825,- te voldoen via IBAN-nummer NL83 RABO 01556.99.857 t.n.v. Academie voor Mediumschap te Naarden, of -indien je gespreid wilt betalen- á contant op elke lesdag. Het examengeld in het derde jaar is € 100,-
Een interne training, genaamd ‘de Dutch week’ of ‘de Academieweek’ bij de Kasteel de Berckt te Baarlo wordt aangeraden tijdens elk jaar van de opleiding. De kosten hiervoor (tussen € 600,- a 800,-) zitten niet bij de opleiding inbegrepen.
Er worden ook gastdocenten van Stansted uitgenodigd tijdens de Opleiding om je te trainen. In 2018 zijn dat Paul Jacobs, Scott Milligan, Andy Byng, Chris Drew, Philip Dykes, Natalie Walker en Su Wood.

Er is ook een 4e jaar, de docentenopleiding, waarin de didactiek van het mediumschap onderwezen wordt. Deze data van de opleiding staan bij de Agenda. Hiervoor word je uitgenodigd.

Deze 3-jarige opleiding wordt een serieuze opleiding. Niet iedereen zal, ondanks de trainingen en begeleiding die de opleiding biedt, na afloop kunnen werken conform de richtlijnen van de Engelse standaard. Dat houdt dus in, dat niet iedereen zal slagen om het Certificaat te ontvangen. Mediumschap kan heel goed door iedereen getraind worden, maar het is ook een gave. Een gave die niet iedereen in voldoende natuurlijke mate bezit om dit als vák te kunnen gaan uitoefenen.
We leggen de lat niet té hoog, maar wel hoog genoeg dat je een goed en serieus medium wordt, òf niet wordt.
We zeggen je dus van te voren, dat we op deze opleiding vrijelijk willen kunnen zeggen wanneer je nog niet aan de minimale Engelse -toelating eisen voldoet. En dat je dus òf een ander vak moet kiezen, òf nog meer ervaring als medium op moet gaan doen. Eerlijkheid (met betrekking tot jouw capaciteiten als medium) duurt het langst, en brengt jou uiteindelijk het meest. Wat heb je aan een ‘gouden’ diploma als je het vak niet beheerst?

Aan het eind van deze opleiding wordt daarom geen diploma uitgereikt, maar een certificaat dat je de opleiding gevolgd hebt en aan de minimale eisen voldoet om je in te schrijven voor de Engelse CSNU -certificaten. D

Docenten uit Stansted hebben zich bereid verklaard mee te werken aan deze doelstelling van deze opleiding: Meer Nederlanders op CSNU-niveau te brengen. Ze supporten deze opleiding. Ze gaan in hun support zelfs zo ver, dat onze Academie voor Mediumschap een eigen week heeft toegewezen gekregen op het Arthur Findley College, waarin de academie-studenten gecoacht en begeleid gaan worden in een speciaal, aan ons aangepast trainingsprogramma. Deze week wordt per 2017 in Kasteel de Berckt te Baarlo gegeven zodat men vluchtkosten bespaart.
Omdat ik CSNU-gecertificeerd ben, is het mogelijk een groot deel van de Engelse standaard in Néderland te doen onder mijn begeleiding.

Aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar: Zie agenda onder groep 25.


Voor verdere informatie over de activiteiten van de Academie voor Mediumschap met betrekking tot workshops, demonstraties, gratis healingen en groepsdata: zie de knop rechtsboven aan de pagina Agenda.


De ‘Academie voor Mediumschap’ is geaccrediteerd door de beroepsvereniging Het Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET) als zijnde ‘nascholing’.