Laatste Nieuws:‘Mediumschap, een Geschenk uit de Hemel’ is het standaardboek over het vák ‘mediumschap’. In het boek worden de theoretische achtergronden, de didactiek, de psychologie en de ethiek van dit beroep uitgebreid behandeld, maar er wordt ook diep ingegaan op de vele verschillende vormen van mediumschap. Auteurs: José Gosschalk en Karel Besseling. Prijs: € 28,50. Bestellen: stuur een mailtje.


Er zijn tv opnames geweest met José. De 2 filmpjes zijn op de site geplaatst onder het kopje Video.


Meditatie cursussen. Bij de Agenda en Workshops vind je informatie hierover.

Het Engelse medium Scott Milligan is gespecialiseerd in Trance / Fysiek mediumschap en Healing mediumschap. 

Academie voor Mediumschap     

De Academie verzorgt een 3-Jarige Opleiding Mediumschap. 

Voor het eerst in Nederland is er sinds 2008 een 3-jarige Opleiding om je als medium te ontwikkelen gestart. Als docent aan het Arthur Findlay College te Stansted, Engeland, zal ik de criteria die we op de College hanteren toepassen in de Opleiding. 


Privé consulten: Wil je een privé consult van Karel Besseling, ga dan naar www.karelbesseling.nl  of karel@karelbesseling.nl 

Boeken - CD’s.

Onderstaande CD's en boeken kunt U bestellen door een mailtje te sturen naar karel@karelbesseling.nl 
onder vermelding van de titel van het boek, de cd’s die U wilt bestellen, alsmede van uw naam, adres en tel.no.
De boeken worden u dan samen met de rekening zo spoedig mogelijk toegezonden.
Betaling gaat (dan) via: Academie voor Mediumschap te Naarden, rekeningnummer NL83 RABO 0155 6998 57. 

‘Mediumschap, een geschenk uit de hemel’ is het standaardboek over het vák ‘mediumschap’. In het boek worden de theoretische achtergronden, de didactiek, de psychologie en de ethiek van dit beroep uitgebreid behandeld, maar er wordt ook diep ingegaan op de vele verschillende vormen van mediumschap.

De auteurs, José Gosschalk en Karel Besseling, delen hun ervaringen en kennis m.b.t. alle ‘ins en outs’ van mediumschap, die ze in de loop der jaren als docenten aan de Academie voor Mediumschap hebben opgedaan, met de lezers van dit boek. Het boek beslaat 352 bladzijden en heeft een groot formaat.

Prijs: € 28,50 (en € 4,50 verzendkosten).


Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl


Op deze cd van José Gosschalk staan twee meditaties.

Meditatie 1: Ontmoet je gids(en) en overleden dierbaren.

Meditatie 2: Kom in je kracht en ervaar 'Eénwording'.

Prijs: € 12,50 (en € 2,50 verzendkosten).


Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl

Paul Jacobs is een van de beste mediums in Engeland.

Hij behoort ook tot de beste docenten van het vák 'mediumschap'.

In dit boek beschrijft auteur Kurt van Es de inzichten van Paul Jacobs over diverse aspecten van mediumschap, alsmede zijn visie over de interactie tussen de Spirituele Wereld en ónze Wereld.

Prijs: € 14,95 (en € 4,- verzendkosten).


Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl

Een buitengewoon aan te raden boek over een van de beste mediums ooit. Estelle Roberts' mediumschap trok in 2 dagen 10.000 bezoekers naar de Royal Albert Hall onder wie koningen, lords, vele parlementsleden en wetenschappers van formaat. In dit boek beschrijft ze haar mooiste spirituele contacten, haar inzichten in haar werk, dat naast privé-sessies en optredens voor volle zalen ook fysiek mediumschap inhield, zoals het materialiseren van de geestenwereld door middel van ectoplasma en direct voice séances waar de geestenwereld direct te horen is met behulp van een trompet die door de ruimte zweeft.

Prijs: € 14,95 (en € 4,- verzendkosten).


Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl

Arthur Findlay is een van de belangrijkste wetenschappers die zich bezighield met Mediumschap. In dit boek geeft hij nauwkeurige informatie over diverse aspecten van de geestenwereld, zoals dit in vele séances is doorgekomen.

Ook beschrijft hij in dit boek wetenschappelijk nauwkeurig hoe wonderlijke fenomenen als 'Direct Voice' tot stand komen en aan welke voorwaarden groepen beoefenaars van fysiek mediumschap zich het beste kunnen houden om tot optimale resultaten te komen.

Prijs: Gratis. Je kunt dit boek bestellen via de mail, dan ontvang je een pdf-bestand.

Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl

'Aan de Zijde van de Engelen' is de biografie over het leven van Gordon Higginson (1918-1993). Gordon was misschien wel het grootste medium van de afgelopen 50 jaar en de grote promotor van de opbouw van het Arthur Findlay College te Stansted als internationaal centrum voor Mediamieke training. Op indrukwekkende wijze beschrijft auteur Jean Bassett zijn leven en zijn mediumschap.

Prijs: Gratis. Je kunt dit boek bestellen via de mail, dan ontvang je een pdf-bestand.

Bestellen Mail karel@karelbesseling.nl

De cd 'Rust' is een 80 minuten durende ontspannings-cd, gebaseerd op een oude Yoga-oefening 'Yoga-nidra'. De cd is bedoeld om je fysieke lichaam diepgaand te ontspannen en zodoende uiteindelijk rust te brengen in je gedachten en je te brengen in een verruimd bewustzijn.

Prijs: € 10,00 (en € 2,50 verzendkosten).


Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl

Spirituele begeleiding van Silver Birch is een boek met gechannelde informatie van het beroemde trance-medium Maurice Barbanell. De gids van Maurice, genaamd Silver Birch geeft de visie weer van de Spirituele Wereld m.b.t. tal van onderwerpen, maar met name wat het doel is van het leven op aarde en hoe gidsen daarbij van dienst zijn.

Prijs: Gratis! Je kunt dit boek bestellen via de mail, dan ontvang je een pdf-bestand via wetransfer.com.


Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl

‘Dit is Spiritualisme’ van Maurice Barbanell is ons nieuwste boek over mediumschap. Maurice Barbanell was een begenadigd journalist met een diepe wetenschappelijke interesse in de verschillende aspecten van mediumschap. Als journalist voor de Spirituele krant ‘Psychic News’ bezocht hij alle grote mediums van zijn tijd, zoals Estelle Roberts, Helen Hughes, Helen Duncan, Geraldine Cummins, Ethel Post-Parrish en Gladys Osborne Leonard, etc. Dat levert in dit boek uitgebreide en unieke kennis op van mediumschap. U ziet ook in dit boek nooit gepubliceerde foto’s van fysiek mediumschap. Een absolute aanrader om de grootsheid van de Spirituele Wereld te ervaren en te bestuderen.

Prijs: Gratis! De Nederlandse versie van dit boek wordt U als pdf per mail via wetransfer.com toegezonden. 

Bestellen: Mail karel@karelbesseling.nl