top of page

Welkom bij Jose Gosschalk

De academie voor Mediumschap is  gevestigd in Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Academie voor Mediumschap

Flevolaan 42

1411 KD Naarden

Kvk nr 32163805De Academie voor Mediumschap is te benaderen via het volgende emailadres: jose@josegosschalk.nl
Website van Academie voor Mediumschap is: www.josegosschalk.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Academie voor Mediumschap verwerkt uw persoonsgegevens op basis uw inschrijving als geïnteresseerde in Academie voor Mediumschap en of student van workshops/cursussen en evenementen en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- voor- en achternaam of initialen en achternaam
- geboortedatum (niet verplicht)
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer (IBAN). 


Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door  de Academie voor Mediumschap georganiseerde activiteiten worden gemaakt. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jose@josegosschalk.nl , dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Academie voor Mediumschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het inschrijven van onze studenten
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
- verzenden van onze Nieuwsbrieven
- het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van de  Academie voor Mediumschap op social media, die tijdens door het Academie voor Mediumschap georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website. 
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 
Academie voor Mediumschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u student bent bij Academie voor Mediumschap bewaart Academie voor Mediumschap uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:
- opzeggen
- overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden 
Academie voor Mediumschap verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Academie voor Mediumschap gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Academie voor Mediumschap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Academie voor Mediumschap een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jose@josegosschalk.nl

Academie voor Mediumschap wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via Academie voor Mediumschap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 
Academie voor Mediumschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

bottom of page